Privacy policy

W tym miejscu dowiesz się, kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane o Tobie zbieramy oraz jakie prawa Ci przysługują

Administrator Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Garden of Words sp. z.o.o. (dalej: Garden of Words) z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Hrubieszowska 6A, 01-209 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za KRS 0000973765, REGON 522114751, NIP 7011089585. Z administratorem możesz skontaktować się tradycyjnie, lub elektronicznie za pomocą adresu mailowego iod@gardenofwords.pl

Celami i podstawami przetwarzania danych jest:

Art. 6 ust. 1 lit b) RODO – w zakresie zawarcia i realizacji umowy
Art. 6 ust. 1 lit c) RODO – w stosunku do obowiązku prawnego wynikającego z powszechnie obowiązującego prawa w tym przepisów podatkowych
Art. 6 ust. 1 lit f) RODO – uzasadniony interes administratora w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz wymiany bieżącej korespondencji z Garden of Words

Przekazywanie danych osobowych:

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz Garden of Words (w

szczególności usługi takie jak obsługa systemów informatycznych oraz usługi prawne), a także

podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych:

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych informujemy że:

W przypadku realizacji umowy, dane będą przetwarzane nie dłużej niż 6 miesięcy od upływu 6 lat, po

których została zakończona Umowa.

W przypadku uzasadnionego interesu administratora i reklamacji – Nie dłużej niż 3 lata od momentu

rozstrzygnięcia reklamacji, 6 lat w przypadku danych dotyczących Umowy, a w przypadku sporu

sądowego przez 10 lat od uprawomocnienia się wyroku.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Pliki cookie są tworzone przez odwiedzane strony. Ułatwiają one korzystanie z internetu, zapisując informacje o przeglądaniu. Dzięki plikom cookie strony wiedzą, że odwiedzałeś już stronę, pamiętają Twoje ustawienia i udostępniają Ci treści dotyczące danego miejsca. Wykorzystywane przez nas pliki dotyczą wyświatlania zawartości strony internetowej.

Co możesz zrobić, żeby zmienić ustawienia plików cookies?

Jeżeli nie wyrażasz zgody na korzystanie przez nas z plików cookies albo chcesz ograniczyć zakres korzystania z plików cookies, możesz zrezygnować z korzystania z naszej strony internetowej lub zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies, w szczególności zablokować automatyczną obsługę plików cookies (w całości lub w części). Musisz pamiętać, że ograniczenie lub wyłącznie stosowanych przez nas plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności, które są dostępne na naszej stronie internetowej. Więcej szczegółów na temat możliwości zmiany ustawień plików cookies możesz uzyskać w menu swojej przeglądarki internetowej w sekcji ”pomoc”. Szczegółowe informacje możesz uzyskać odwiedzając na przykład poniższe strony:

Mozilla

Chrome

Internet Explorer

Safari

Opera

Przysługujące Panu/Pani prawa:

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Wymóg podania danych:

Podanie danych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. W przypadku ich braku, nie będziemy

mogli zrealizować zlecenia.

Informację o profilowaniu:

Garden of Words nie korzysta z zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania o

którym mowa w art.22 ust 1 i 4 RODO.

 
PL

This website uses cookies to ensure the best quality experience for you on our site! Cookie Policy

I understand